Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice
e-mail: gops.gorlice@post.pl
strona www: gops.gorlice.net.pl

tel. +48 (18) 353 75 74
+48 (18) 354 07 85

faks: 18 353 75 74

Telefon zaufania: 509 985 731

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: od 7.30 do 15.15

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów wg. harmonogramu określonego przez Kierownika i podanego do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Ośrodku.

GOPS Gorlice na mapie – wskazówki dojazdu