Urząd Gminy Gorlice

urzad gminy gorlice

ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice
tel. 1853462 00 lub 183535762
fax 185346268 lub 183535461

strona internetowa urzędu: http://www.gmina.gorlice.pl

e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl lub promocja@gmina.gorlice.pl

Numery telefonów do poszczególnych komórek

Nr pokoju
Komórka  organizacyjna                                                                                     
Nr wew. Bezpośredni
      numer                             
2 Samodzielne Stanowisko ds. Działalności
 Gospodarczej i Zdrowia
 52#   18 534 62 52
2 Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej
 i Turystyki
  56#   18 534 62 56

2
 Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji / promocja
 Gminy, profil zaufany
  56#   18 534 62 56
3 Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji
 – kierownik referatu
  36#
  57#
   18 534 62 36
   18 534 62 57
 3a Referat Finansowo – Budżetowy / kasa Urzędu  51#   18 534 62 51
4 Zespół ds. Gospodarki Komunalnej  37#   18 534 62 37
5  Zespół ds.Dróg i Mostów  31#   18 534 62 31
   18 353 65 43
6 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  38#   18 534 62 38
7 Zespół ds.Planowania Przestrzennego  55#   18 534 62 55
8 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich  /  meldunki, dowody osobiste
 
  33#
   18 534 62 33
   18 353 65 58
9 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich / obrona cywilna, zarządzanie
 kryzysowe
  49#   18 534 62 49
10 Referat Organizacyjny, Kadr i Informatyki
 – kierownik referatu
 – informatyk
 
  25#
  67#
  
   18 534 62 25
   18 534 62 67
10 Referat Administracyjny i Spraw
 Obywatelskich – kierownik referatu
 
  45#
  
   18 534 62 45
13 Biuro Rady Gminy  47#   18 534 62 47
   18 353 63 14
16 Sekretarz Gminy  44#   18 534 62 44
   18 353 58 21
17 Radca prawny  43#   18 534 62 43
18 Zastępca Wójta Gminy  42#   18 534 62 42
19 Zespół ds.Wymiaru i Księgowości Podatkowej  32#   18 534 62 32
20 Skarbnik Gminy  41#   18 534 62 41
21 Główny Księgowy Urzędu
 Referat Finansowo – Budżetowy
  50#   18 534 62 50
 21a Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
 i Scentralizowanego Podatku VAT
   1#   18 534 62 01
25 Zespół ds. Wymiaru i Księgowości Podatkowej  58#
  21#
   18 534 62 58
   18 534 62 21
   18 353 52 72

Urząd Gminy Gorlice na mapie – wskazówki dojazdu