Sąd Rejonowy w Gorlicach

sad rejonowy gorlice

Ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Infolinia:

12 286 32 83 (telefony komórkowe i stacjonarne)

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt: 18 355 11 06 oraz: 18 355 11 22

e-mail: boi@gorlice.sr.gov.pl

Adres e-mail do sekretariatu Prezesa: kierownikadministracyjny@gorlice.sr.gov.pl

Strona www: https://gorlice.sr.gov.pl/

Numery telefonów do wybranych komórek sądu

Informacja Wydziału Ksiąg Wieczystych(18) 35-51-111
Informacja Wydziału / Sekcji Wykonywania Orzeczeń Karnych(18) 53-17-049
(18) 53-17-048
Należności Sądowe(18) 35-51-124
Zamówienie akt do czytelni(18) 35-51-106
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych(18) 35-51-115
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych(18) 35-51-139
Konto dochodów budżetowych : (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych )(18) 35-51-121

Sąd Rejonowy Gorlice na mapie – wskazówki dojazdu