Urząd Miejski w Gorlicach

urzad miejski gorlice

Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strona www: https://www.gorlice.pl/

Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

NIP: 738-212-55-07
REGON: 491893204

Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP: /4j3gbur30n/skrytka

Numery rachunków bankowych:

29 2030 0045 1110 0000 0160 5030rachunek dochodów z tytułu podatków lokalnych tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, od środków transportowych, opłata skarbowa, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja na przewóz osób taksówką, czynsze z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłata za wpis do ewidencji gospodarczej, opłata za zajęcia pasa drogowego, opłata od posiadania psów, opłaty za akty urodzenia i inne wydawane przez USC
59 2030 0045 1110 0000 0160 8370wpłata wadium na przetargi
35 1600 1462 1016 7859 0000 0026opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
85 2030 0045 1110 0000 0160 8290opłata za udostępnienie danych osobowych
38 2030 0045 1110 0000 0160 8360wpłata kaucji gwarancyjnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy


Urząd Miejski w Gorlicach – wskazówki dojazdu