Dofinansowanie z Urzędu Pracy – na co możesz liczyć?

dofinansowanie w urzędzie pracy

Wielu przedsiębiorców martwi się rosnącymi cenami prądu i gazu oraz wzrostem wynagrodzenia minimalnego, które to czynniki mogą doprowadzić nawet do upadku ich biznesu. Na szczęście w sprawie zatrudnienia mogą oni liczyć na dofinansowanie z Urzędu Pracy. Zobaczmy, w jakich przypadkach się ono należy oraz co warto wiedzieć przed założeniem nowego biznesu. 

Jakie dotacje czekają na nas w powiatowym Urzędzie pracy?

Ponieważ misją tej instytucji jest przeciwdziałanie bezrobociu, Urzędy Pracy zajmują się nie tylko pośrednictwem, ale też wsparciem osób już prowadzących działalność gospodarczą. Oferują im dofinansowanie z Urzędu Pracy na pracownika, które może być udzielane w różnych formach – jako refundacja kosztów wynagrodzenia, zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych czy też zwrot kosztów doposażenia stanowiska.

Jeśli podjęliśmy się zadania prowadzenia własnej działalności gospodarczej i chcemy w swojej firmie zatrudniać więcej osób, to możemy dostać dotację na:

 • pracownika poniżej 30 roku życia,
 • pracownika powyżej 50 roku życia,
 • bezzwrotną dotację na zatrudnienie pracownika
 • oraz inne formy wymienione już powyżej.

Jak wiemy, pewna pula pieniędzy przeznaczona jest także na podjęcie działalności gospodarczej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przedsiębiorców, którzy zarazem spełniają określone warunki, skutkuje przyznaniem dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji w tym wypadku wynosi 100 tysięcy złotych i jest nazywana premią na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Urząd Pracy a pracownicy poniżej 30 roku życia

Do powiatowego Urzędu Pracy warto się zgłosić, jeśli chcemy zatrudnić bezrobotnego poniżej 30 roku życia, który nigdzie wcześniej nie pracował. W takim wypadku otrzymanie środków będzie oznaczać refundację składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. Są jednak dwa warunki:

 1. Refundowana miesięczna kwota nie może być wyższa niż połowa aktualnego wynagrodzenia w Polsce (od 1 lipca będzie to aż 3600 złotych).
 2. Planowana działalność gospodarcza i zatrudnienie pracownika powinny trwać jeszcze co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Współpraca z Urzędem Pracy w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia

Na rynku pracy pozostaje wielu nieczynnych zawodowo seniorów, którzy chętnie wróciliby do aktywności zawodowej. Warto zainteresować się tymi, którzy posiadają status osoby bezrobotnej. Na rodzaj finansowania wpływ ma tutaj wiek zatrudnionego:

 • jeśli osoba bezrobotna ma od 50 do 60 lat, to pracodawca może otrzymać wsparcie przez kolejne 12 miesięcy;
 • jeżeli zaś zatrudnimy osobę powyżej 60 roku życia, dotacja z Urzędu Pracy może nas obejmować nawet przez 24 miesiące.

Od danego Urzędu Pracy zależy, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. W wypadku tych pracowników maksymalna kwota również nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia.

Jak Powiatowe Urzędy Pracy wspierają zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami?

Na dosyć dobrych warunkach można również zatrudnić osobę posiadającą jakiś stopień niepełnosprawności. W tej sytuacji środki wsparcia będą pochodzić z PFRON-u i wyniosą kolejno:

 • 1950 złotych na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1200 złotych na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 450 złotych z stopniem lekkim.

Przeczytaj też: Gorlice – Skansen Przemysłu Naftowego – historia i atrakcje

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji na własną działalność gospodarczą?

Wróćmy teraz do wątku pobocznego, który jednak dla wielu przyszłych przedsiębiorców jest równie ważny, a mianowicie do dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy nowego biznesu. Jeśli chcemy skorzystać również z tej pomocy, pamiętajmy, żeby o konkretnych warunkach do spełnienia upewnić się jeszcze przed złożeniem wniosku.

Ogólne zasady mówią o tym, że wnioskodawca nie może przez ostatnie 12 miesięcy prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotacje nie są przyznawane też osobom, które bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu. Dyskwalifikuje ich także przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnione w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto osoba starająca się o dofinansowanie powinna być zarejestrowana w Urzędzie lub mieć status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej oraz Absolwenta Klubu Integracji Społecznej.

Wysokość dotacji zależy od miejsca zamieszkania, pobytu i prowadzenia działalności.